fbpx

Политика за защита на личните данни и употребата на бисквитки

„КАМЕРА КРЮ“ ЕООД , ЕИК/ПИК: BG‪204832548, със седалище и адрес на управление: гр. София, 1172 Жк. Дианабад, бл. 33, вх. Е, ет. 1, наричано по-долу за краткост „Дружеството“, e еднолично дружество с ограничена отговорност, с предмет на дейност създаване, развитие и популяризиране на изкуството в различните му проявни форми. Стимулиране на развитието на гражданското общество и утвърждаване на духовните му ценности чрез средствата на изкуството и образованието в различните им проявни форми. С настоящото имаме за цел да ви осведомим за това как ние обработваме Вашите лични данни в процеса на нашите взаимоотношения при ползването на нашия сайт, както и за Вашите права. Страницата www.fireshow.bg се управлява от „КАМЕРА КРЮ“ ЕООД в съответствие с разпоредбите на Закона за защита на личните данни и свързаната правна уредба включително, но не само Регламент(ЕС) 2016/679 („GDPR”). Настоящата информация има цел да ви информира за всички аспекти на обработката личните ви данни от Дружеството и правата, които имате във връзка с тази обработка.

КАКВА ИНФОРМАЦИЯ СЪБИРАМЕ ЗА ВАС:
Лични данни са всяка информация, свързана с идентифицирано или подлежащо на идентификация физическо лице (като електронен адрес /e-mail/, имена, телефон и други). Дружеството не събира и не обработва специална категория лични данни като етнически произход, политически възгледи, биометрични данни, генетични данни, данни относно сексуалната ориентация и членства в различни организации. Основанието за изискване на общата и допълнителна информация за всяка една от категориите лични данни, е за да можем да се свързваме по достъпен начин с потребителите на сайта, както и за да запазим желания от вас час за тренировки, курсове и обучения.
Данните Ви могат да бъдат употребявани за статистически цели на Дружеството, които са свързани с подобряване качеството на услугите ни, както и маркетинг дейности на „КАМЕРА КРЮ“ ЕООД.

Данните, които се посочват в контактните форми и формите за запитване и поръчка се събират с цел:
– Първо име и Фамилия
Идентификация на лицето за контакт.
– Телефон
Необходим е за връзка с посетителя на сайта.
– Електронна поща
Необходимо е за потвърждаване на успешното получаване на изпратената от Вас информация и поддържане на контакт, ако е необходимо.
Дата на провеждане на шоу
Необходима е за потвърждаване на възможността за резервиране на участието и сверяване с графика на артистите.
Повод
Необходим е за ориентиране на артистите, които ще изпълнят шоу програмата.
Адрес на провеждане на шоуто
Необходим е за предвиждане на пътни разходи и необходимо време за предвижване, както и настаняване на артистите.
Брой артисти за шоуто
Необходимо е за изготвяне на оферта/предложение и проверка в графиците на артистите.
– Продължителност на шоуто
Необходимо поле за изготвяне на оферта/предложение.
– Пространство

Необходимо поле за ориентир на артистите във възможните средства и инструменти за изпълнение на шоу програмата.
Допълнително описание или въпроси
Незадължително поле за попълване, в което могат да се зададат допълнителни въпроси, описания и желания от посетителите.

Не събираме чувствителни лични данни като данни за раса, религия, сексуалност и / или религиозни вярвания. Ако подобна информация ни бъде изпратена, то същата няма да бъде съхранявана.

Споделяне на информацията Ви и вашите права по отношение на личните данни:


Цялата информация от контактните форми, Дружеството събира в регистър, който се съхранява на защитен сървър с парола и криптирана връзка. Дружеството обработва личните данни на посетителите от деня на тяхното изпращане до 365 дни. „КАМЕРА КРЮ“ ЕООД се задължава да „забрави“ (изтрие окончателно) данните на посетителите до 365 дни след тяхното получаване. След този срок Дружеството няма потребност от съхранението им.

По всяко време можете да поискате от Дружеството да Ви предостави информация и достъп до личните данни, които са събрани и съхранявани за Вас. Можете също така да изискате Дружеството да коригира, изтрие или актуализира такива лични данни. Дружеството осигурява и Вашето право на възражение и ограничаване на обработването на лични данни, както и правата Ви при автоматизирано взимане на решения.
Можете по всяко време да оттеглите съгласието си за събиране, съхраняване и използване на Вашите лични данни. Оттеглянето обаче няма да засегне законосъобразно обработените данни до оттеглянето.
Заявленията за достъп до информация или за корекция се подават лично или от изрично упълномощено от Вас лице, чрез изрично писмено пълномощно. Заявление може да бъде отправено и по електронен път, по реда на Закона за електронния документ и електронния подпис.

Посетителите имат правото във всеки един момент да пожелаят да променят вече посочените в контактните форми данни, като за тази цел е необходимо да се свържат с Дружеството по електронен адрес /e-mail/ или по телефона. В случай, че не желаете да фигурирате в списъка ни с адреси, можете да се отпишете по всяко време чрез изпращане на електронно съобщение до infernityshow@gmail.com или телефонно обаждане на номер: +(359) 879-336-402; +(359) 877-971-580
Вашата информация няма да бъде споделяна с трети страни за техни маркетингови цели. Вашите данни са поверителни, включително и за нашите партньори. Възможно е да разкрием информация за Вас, ако такава бъде поискана по съответния законов ред от обществени и правителствени органи. Дружеството не прехвърля данните ви в трети страни извън ЕС.


Автоматизирани алгоритми
Ние не използваме средства за  автоматизирано взимане на решения.

ПОЛИТИКА ЗА БИСКВИТКИТЕ:
HTTP бисквитката, обикновено наричана просто „бисквитка“, е пакет информация, изпратен от уеб сървър към Интернет браузър, а след това връщан от браузъра всеки път, когато той получи достъп до този сървър.
Ние и нашите доставчици на услуги можем да използваме следните видове бисквитки:
Задължителни бисквитки: Необходими за правилното функциониране на сайта, установяване на автентичността на трафика и изпълнение на нашите Политики и Общи условия.
Рекламни бисквитки – позволяват получаването на таргетирана реклама на интернет страницата на Facebook.
Сайтът ни използва бисквитки най-основно с цел следене на поведението Ви в сайта, кога и колко време прекарвате в отделните секции, от кой интернет сайт сте попаднали в www.fireshow.bg. Част от информацията използваме за правилно таргетиране на рекламните ни послания и маркетинг активности в социалните мрежи.
По-голяма част от бисквитките, които сайтът ни използва принадлежат на наши доверени партньори /Трети страни/, които нямат право да продават или самостоятелно да споделят информацията. Такива са:
Google със своите продукти – Google Analytics и Google TagManager: https://privacy.google.com/, за да имаме статистика за трафика на сайта и източниците на трафик.
Facebook със своя продукт – Facebook Tracking Pixel: https://www.facebook.com/privacy/explanation, за да имаме статистика за трафика на сайта, източниците на трафик и да таргетираме по по-прецизен начин нашата реклама в социалните мрежи.
Вие можете сами да изберете дали да приемате бисквитки или не. Вашият браузър може да бъде настроен да отхвърля или изтрива определени бисквитки, както и да ви информира, когато в даден сайт са открити такива. Ако желаете да се възползвате от тези функции, моля обърнете се към производителя на Вашия интернет браузър.

ДАННИ ЗА КОНТАКТ:
Ако желаете да се свържете с нас, моля използвайте един от следните начини:
На имейл адрес: infernityshow@gmail.com
По телефона: +(359) 879-336-402 ; +(359) 877-971-580

Чрез пощата: гр. София, 1172 Жк. Дианабад, бл. 33, вх. Е, ет. 1, за Длъжностното лице за защита на данните.

Информираме Ви, че по настоящото законодателство имате право и на жалба за начина, по който се обработват данните ви до надзорния орган Комисия за защита на личните данни, София 1592, бул. „Проф. Цветан Лазаров” № 2 или www.cpdp.bg.